Скениран је значајан извор за истраживања књиженства

Библиографија књига женских писаца штампаних у Војводини, Србији, Јужној Србији и Црној Гори до свршетка 1935. Грађу прикупила Надежда Петровић, библиотекар Народне библиотеке. 1936. Штампа Државне штампарије Краљевине Југославије, Београд.

Преузмите PDF документ