Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године, уредиле Биљана Дојчиновић, Александра Вранеш, Зорица Бечановић-Николић, Филолошки факултет, Београд, 2015.

Преузмите Зборник (PDF)