Разговор о бази података и часопису Књиженство у оквиру Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета

У четвртак 14.03.2013,  у просторијама Института за

социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду (улаз из дворишта

Капетан Мишиног здања),  у 17 часова,  одржаће се  радионица  Секције за

феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета на тему:

 

Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до

1915. године

 

Часопис и базу представиће проф. др Биљана Дојчиновић и Јелена Миленковић, МА.