Објављен је први број Књиженства, часописа за студије књижевности, рода и културе.