„Линија испод које се не може ићи“
Разговор са Светланом Слапшак водиле Биљана Дојчиновић и Ана Коларић.