Петра Бјелица
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Место љубавног сусрета са Сапфином поезијом

Locus amoris: дијалошко читање Сапфине поезије / Јелена Пилиповић. – Београд: Научна КМД, 2014 (Београд: Научна КМД). – 260 стр.; 21цм. – ISBN 978-86-6021-081-6

Александар Кандић
Институт за филозофију
Филозофски факултет
Универзитет у Београду

Студија о Платоновим митовима

Платонова филозофска митологија / Деретић, Ирина [илустратор Барбара Васић], Београд: Завод за уџбенике, 2014, 298 стр, илустр. 24 цм, ISBN 978-86-17-18806-9

Љиљана Пешикан-Љуштановић
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

Прилог канону

Мужаствене жене српског средњег века / Светлана Томин. – Нови Сад: Академска књига, 2011 – ISBN 978-86-86611-92-5

Љубица Шљукић Туцаков
Факултет организационих наука
Универзитет у Београду

Читати Јудиту Шалго

Стварни и имагинарни светови Јудите Шалго / Силвиа Дражић. – Нови Сад : Алумнисткиње родних студија: Футура публикације, 2013 (Петроварадин : Workshop). – 192 стр. ; 21 цм. ISBN 978-86-7188-146-3

Немања Глинтић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Књижевност, периодика и разлика

Књижевност у функцији принуде: часопис као фактор преобликовања књижевног текста / Слободанка Пековић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2010 (Београд : Чигоја штампа). – 211 стр. ; 21 цм. - (Наука о књижевности. Историја српске књижевне периодике / [Институт за књижевност и уметност])ISBN 978-86-7095-164-8

Aна Коларић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Женска читанка – шта (ни)је приручник за наставу књижевности?

Женска читанка / Вера Копицл. – Нови Сад: Академска књига, СШ „Светозар Милетић“, 2013 – ISBN 978-86-6263-043-8

Saša Simović
University of Montenegro
Faculty of Philosophy
University of Nikšić
Saša Simović
University of Montenegro
Faculty of Philosophy
University of Nikšić

How to Present and Communicate Your Knowledge

Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills. / Mirjana Matea Kovač, Nina Sirković.Split: University of Split, FESB, 2014. – 152 pp. ISBN: 978-953-290-049-1.