Превођење као љубав и ударнички рад
Интервју са Аном Јовановић водила Биљана Дојчиновић

О робинзонкама, адаптацијама и преводима
Интервју са Ан Биргит Ронинг водила Биљана Дојчиновић