Снежана Моретић Мићић
Филолоштки факултет
Универзитет у Београду

Алис Манро – овогодишња добитница Нобелове награде за књижевност
Љубица Ћоровић
Библиотека града Београда

Век и по од оснивања Више женске школе у Београду